24.7 C
Brno
Neděle, 14 dubna, 2024
- Reklama -časopis
DomůZahradaKdy jste povinni umožnit sousedovi vstoupit na svůj pozemek?

Kdy jste povinni umožnit sousedovi vstoupit na svůj pozemek?

Rozhádaný soused vás nechce pustit do dvora, abyste udržovali svoji fasádu, která s ním sousedí? Občanský zákoník předepisuje případy, kdy vás pustit musí. JUDr. Veronika Michalíková z AKMV advokátní kanceláře nám objasnila, které to jsou.

Není ničím neobvyklým, že vlastníci nemovitostí jsou často při údržbě a obhospodařování svých pozemků či staveb nuceni vstoupit na sousedící pozemek, za účelem řádné údržby svého majetku. Právnička z AKMV advokátní kancelář s.r.o. má zkušenosti, že v praxi však může nastat problém a sousedé vám takový vstup nemusí chtít umožnit, právě proto je tato povinnost zakotvena v Občanském zákoníku: „Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, případně na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zbavit.“

Zákonné důvody vstupu na cizí pozemek
Citované ustanovení stanoví dva důvody vstupu na sousedící pozemek, a to:

  1. Vstup za účelem nezbytné údržby sousedících pozemků a staveb, pod čím rozumíme udržování nemovitostí v dobrém stavu, jako například oprava střechy nebo výměna oken. V praxi jde zejména o údržbu staveb, které jsou postaveny na hranicích pozemků. Rovněž může jít io údržbu pozemku, provedenou například stříháním živého plotu.
  2. Vstup za účelem nezbytného obhospodařování sousedících pozemků a staveb představuje realizaci hospodářské hodnoty, tedy například sklizeň ovoce z větví stromu, které přesahují na sousedův pozemek.

V obou případech však musí jít o nezbytnou údržbu, zda obhospodařování a dotčený vlastník je povinen povolit vstup jen na nezbytnou dobu a v nezbytné míře. Nejde tedy o neomezené svévolné vstupování na sousedící pozemek a jeho rozsah nelze přirovnat k právu vstupu, které lze zřídit věcným břemenem.

Vstup jiné osoby, než vlastníka
Oprávnění vstoupit na cizí pozemek se nevztahuje jen na vlastníka sousedící nemovitosti, ale rovněž má právo vstupu i osoba, která je na údržbu či obhospodařovací práce vlastníkem pověřena.

Odpovědnost za škodu
Pokud by osoba provádějící údržbu nebo obhospodařování své nemovitosti během toho způsobila na pozemku, či stavbě, na kterou jí byl umožněn vstup škodu, odpovídá za ni a nemůže se z ní žádným způsobem vyvinit.

Za osoby pověřené vykonat takovou činnost vždy odpovídá vlastník nemovitosti, který je pověřil. Samozřejmě, pokud by škoda vznikla bez jakékoli souvislosti s údržbou nebo obhospodařováním, v takovém případě za ni neodpovídá vlastník ani osoba, která mu s tím pomáhala.

Žaloba na uložení povinnosti
V případě, že vlastník nemovitosti na ni nepovolí vstup za účelem údržby a obhospodařování vlastníkovi sousedící nemovitosti nebo osobě jím pověřené, má vlastník sousední nemovitosti, kterému nebyl takový vstup umožněn, právo podat žalobu na uložení povinnosti umožnit vstup na sousedící pozemek za účelem údržby nebo své nemovitosti.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

- Reklama -PR článek